Jdi na obsah Jdi na menu
 


Při pálení klestí dodržujte následující zásady a pravidla:

5. 11. 2008

Hasiči varují paliče trávy před požáry i pokutami

Za porušení předpisů hrozí lidem až pětadvacet tisíc korun pokuty, firmám pak až půl milionu.

 

Ilustrační foto
Ilustrační foto
 

 

Jaro se blíží
 
Pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
 
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000 Kč.
 
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
 
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buť telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 801 nebo 150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz / pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
 
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.
 
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
 
 

 Při pálení klestí dodržujte následující zásady a pravidla:

 • je zakázáno pálení klestu i jiných hořlavých látek)při silném větru
 • každé pálení ohlaste na operační středisko hasičského záchranného sboru, uveďte datum a místo pálení, stanovená opatření proti vzniku a šíření požáru a osobu, která za pálení odpovídá včetně kontaktu, například číslo mobilního telefonu
 • dbejte pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru, který může stanovit další podmínky nebo pálení zakázat
 • spalováním může být pověřena pouze osoba starší 18 let
 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
 • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu, je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor
 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně jeden metr, odkud budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
 • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek
 • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit
 • místo pálení opusťte až po úplném uhašení ohně
 • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolujte

http://mm.denik.cz/43/84/hasici_trava_vypalovani_jindrichov_02_denik_clanek_solo.jpg  Za pálení trávy hrozí pokuta  http://www.vysocina-news.cz/data/17705/images/full/hasici-les-04.JPG