Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělat - jak se zachovat

3. 12. 2008

 

CO dělat v případě ohrožení

___________________________________________________________________

Pro případ ohrožení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Nezapomeňte: !!! ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM !!!

Obecné zásady

Respektujte
a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)

Nerozšiřujte
poplašné a neověřené zprávy.

Varujte
ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

Netelefonujte
zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

Nepodceňujte
vzniklou situaci.

Pomáhejte
sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

Uvědomte si
že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Uposlechněte
pokynů pracovníků záchranných složek

 

Jak zní siréna

         http://hasici.koberice.cz/img/sirena/03.jpg  http://www.mestobechyne.cz/user_data/zpravodajstvi/obecne/veci/rozhlas.jpg http://web.mvcr.cz/2003/regiony/2005/hzs0104v/0104b.jpg

___________________________________________________________________
V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel:
Signál pro varování občanů:

Tón sirény
Délka tónu
Název signálu
Kolísavý
140 vteřin

        http://www.hasicibruntal.cz/image003.jpg             Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 Signál Požární poplach pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany :

Tón sirény
Délka tónu
Název signálu
Přerušovaný
60 vteřin
           http://www.hasicibruntal.cz/image004.jpg      
 Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

 Signál Zkouška sirén

Tón sirény
Délka tónu
Název signálu
Nepřerušovaný
140 vteřin

           http://www.ctvmo.cz/images/signaly/image008.jpg
                                                Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN

 

Co dělat v případě evakuace

___________________________________________________________________

 http://archiv.radio.cz/povodne2002f/decin_evakuace1icon.jpg http://www.stranypotapecske.cz/reportaz/floods08.jpg http://media.novinky.cz/159/121598-article-lctjx.jpg

Co dělat když bude nařízena evakuace
Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.
Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.
Zásady pro opuštění bytu nebo domku v případě evakuace
 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděv cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Evakuační zavazadlo  

Evakuační zavazadlo.


Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
 • Užívané léky, inzulín atd.
 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

 

 

 

  Prostředky improvizované ochrany

 

 

 ________________________________________________________________

   http://www.pracovniprostredky.cz/produkty/269.jpg http://www.slimar.com/pics/37s.jpg http://www.odevydaniela.cz/images/pracovni-obuv/3021.jpg http://www.ataxtech.cz/produkty/nahled/28174.jpg 

 

Chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v prostředí kontaminovaném chemickými, radioaktivními či biologickými látkami.
Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí.
·        K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
·        Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
·        Oči chraňte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí (nad nosem).
·        Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic například gumičkou nebo tkanicí
·        Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce schováme do gumových nebo kožených rukavic.
·        Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu. Je nutné provést vyčištění uší, nosu a výplach očí. (Ve specializovaných prodejnách s ochrannými prostředky se prodávají masky s filtrem a jednoduchý ochranný oděv)

 

Ukrytí

___________________________________________________________________

Se provádí při úniku chemických nebo jiných otravných, životu a zdraví nebezpečných látek

http://www.hzs-zlkraje.cz/aktuality4/0409/040905-2a.jpg http://www.satturn.cz/obrazky/ivvs/navesti3.jpghttp://www.libereckenoviny.cz/wp-content/uploads/2006/11/radio.jpg http://www.sulkom.cz/images/okna.jpg http://www.vekra.cz/obrazky/985iscz.jpg

Jak ukrytí provést
·        zavřít dveře, okna a další otvory do domu a utěsnit je
·        dát mokrý hadr pod dveře
·        neschovávat se do sklepa, kdy by se mohly držet těžké plyny
·        sledovat rozhlas, televizi a vyčkat dalších příkazů.
(V blízkosti jaderných elektráren je nutno řídit se příručkou, která je vydávána obyvatelstvu v zóně havarijního plánování v souladu s vnějším havarijním plánem (evakuace, ukrytí a jodová profilace)

 

 Co dělat v případě povodně

___________________________________________________________________

http://prostor-ad.cz/pruvodce/okolobrd/lahovice/img/povoden.jpg http://archiv.radio.cz/povodne2002c/pytle_zelezna2.jpg http://www.ktf-sro.cz/fakro/_obrazky/schody_skladaci.jpg http://internetovy-obchod.aloki.cz/pics/ctv1434t_s_s.jpg

Před povodní:
·        Včas se informujte na Vašem obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení při povodni.
·        Pokud Vás může povodeň ohrožovat :
·        Připravte si pytle a písek, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken.
·        Pokud je zřejmé, že Vás povodeň zasáhne:
·        Přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.
·        Připravte si evakuační zavazadlo a řiďte se pokyny k evakuaci.
·        Sledujte sdělovací prostředky
·        Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený prostor. Nezapomeňte na evakuační zavazadlo.

Po povodni:
·        Nechte si zkontrolovat stav obydlí – statiku, rozvody energií
·        Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika.(Celou likvidaci provádějte s ochrannými prostředky)
·        Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
·        Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte pomoc.

·        Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

 

 Stavba protipovodňových hrází

 

Jak postavit protipovodňové hráze z jednokomorových pytlů plněných pískem?

Všeobecné informace:

 • optimálně naplňovat pytle (nepřeplňovat ani málo naplňovat)
 • zajišťovat cihlovou vazbu
 • řádně utahovat vázací provázek
 • mít přehled o spotřebě pytlů
 • pytle lze plnit pískem ze země nebo pomocí plniček z korby
 • fyzická náročnost

Povodňové hráze lze vytvářet z:

 • klasických pytlů běžně používaných v zemědělství
 • protipovodňových, polypropylénových, jednoduchých pytlů různých rozměrů
 • kombinací pytlů s polyethylenovou folii (folie zvyšuje vodotěsnost hráze)

Jednořadé jednosměrné kladení:

ochrana prostorů v okolí vodního toku, max. výška hráze 1,5 m, odklon pytlů od kolmého směru toku 10º po směru toku, kladení na "cihlovou vazákovou vazbu" (horní vrstva při ukládání musí překrývat spáru mezi pytli vrstvy pod ní, tj. střídání styčných spár), zavázaná část pytle na odvrácené straně toku                          --------------------> směr vody

 

Víceřadé jednosměrné kladení:

v místech s větším množstvím rychleji proudící vody, výška vody nad 1 m, převazování na "cihlovou vazbu",max. výška hráze 1,5 m, konce pytlů s úvazem vždy přesazeny přes paty pytlů vnitřní řady (zatěžování úvazů horními pytli)  

 -------------------------> směr vody

Víceřadé kombinované kladení:

podélně a kolmo na osu hráze, v případě potřeby chránit ohrožený prostor stabilní, pevnou a provázanou vazbou pytlů, převazování na "cihlovou křížovou vazbu" střídavě po vrstvách, max. výška hráze 2 m, v případě stavby hráze nutno vazbu zdvojit (vícenásobit), poměr tloušťky k výšce hráze je 1 : 3   ---------------------------> směr vody 

Jak postavit protipovodňové hráze z dvoukomorových pytlů s přepážkou plněných pískem?

Všeobecná pravidla:

 • pytle lze stavět v libovolných tvarech, výškách a šířkách
 • pro stavbu hráze je potřeba zajistit její šířku nejméně 88 cm (tj. dva proložené pytle pro podélné kladení)
 • délka hráze závisí na potřebě ochrany
 • pokud hladina vody vzrůstá, lze postavenou hráz zvyšovat
 • pytle musí být rovnoměrně plněny a pečlivě zavázány
 • musí být dodrženo pravidelné střídání pokládaných pytlů na sebe, vázání na cihelnou vazbu
 • každá vrstva pytlů se musí položit opačným směrem k vrstvě předešlé
 • každá vrstva musí do sebe vzájemně zapadat
 • pytle se plní pomocí plniček 

  Kladení na šíři dvou pytlů:

 • pytle se kladou podélně
 • na přepážku prvého pytle se položí plná komora druhého pytle
 • prvá řada pytlů s úvazy se klade jedním směrem, druhá řada s úvazy opačným směrem
 • staví se na "cihlovou vazbu"
 • hráz je účinná díky pevné vazbě při dodržení postupu převazování pytlů
 • lze ukládat na palety o max. 50 ks (nesmí působit sluneční záření!)

směr vody <------------------------------------

 Kladení na šíři čtyř pytlů:------------------------------------> směr vody

Normy:

Na 1 m3 hráze spotřeba cca. 70 pytlů, pytel lze naplnit za 30 s, tzn. 120                                  pytlů za hodinu. 

 

Co dělat v případě požáru

___________________________________________________________________

http://www.hasik.cz/jpg/150b.jpg http://www.hasicipristroj.cz/images/hasici-pristroj-praskovy-P4P-ETS.jpg http://www.hasicipristroj.cz/images/Hydr_systemD25_MARKEM_20m_plny.jpg

V   v případě vypuknutí požáru  

1.     snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou

2.     pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. (informujte obyvatele v ohrožených domech, odstraňte motorová vozidla z příjezdové komunikace a veškeré překážky v blízkosti požářiště)

3.     neodvětrávejte prostory v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak vzduch)

4.     do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat

5.     po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc

6.     nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří")

7.     volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům nebo požár ohlaste na příslušnou ohlašovnu požárů

8.     při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.) Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte, co se stalo a udejte adresu (ulice + č.p.), v případě delších ulic je vhodné též udat příčnou ulici, která je poblíž. Pokud je popis místa pomocí ulic obtížný, je možno též použít ustálené místní názvy (les U dubu, osada Výsluní apod.) a popsat příjezdovou cestu. Všechny tyto údaje jsou velmi důležité, neboť na nich závisí rychlost dojezdu jednotky a následné zahájení zásahu

9.     operátor vám může podat základní informace "co dělat"

10. nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)

11. vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu

12. nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny.

13. zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!

14. prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si kde se nacházejí, bude to cenná informace pro záchranáře.

15. snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)

16. vyneste věci, které mohou působením požáru zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů; Vyneste zejména předměty, které působením požáru mohou vybouchnout, zvýšit intenzitu hoření, popřípadě mohou zvýšit škodlivost unikajících plynů (např. propan-butanové nádoby apod.); není-li to možné, upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky

17. vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte!

18. vyhledejte únikovou cestu

19. vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace

20. z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah hasičského sboru a dalších záchranných jednotek;

21. po příjezdu jednotky nezasahujte do její činnosti a uposlechněte všech pokynů velitele zásahu.

22. nemůžete-li pomoci, nezdržujte se v těsné blízkosti požáru a nebraňte hasičům v jejich činnosti

23. při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu

M   máte-li v důsledku požáru znemožněn únik 

1.     zachovejte klid

2.     uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)

3.     snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli

4.     otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru

5.     odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit

6.     v případě silného zakouření si lehněte na zem

7.     ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr

8.     snažte se dýchat klidně a zhluboka

9.     vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu

 

 

 

 

 

Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla
___________________________________________________________________
Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy, na volném prostoru, u domu, v parku, apod. narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný.
Jak v takové situaci postupovat?
1.     zavazadlo neotvírejte ani nepřemisťujte,mohlo by dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop
2.     nesnažte se poškodit tento podezřelý předmět, nebo otevřít jeho obal
3.     na podezřelý předmět upozorněte i ostatní osoby ve Vašem okolí
4.     věřte vyobrazeným symbolům na případném obalu předmětu
5.     v případě, že cestuje hromadnou přepravou, tak nález ohlaste pracovníkovi hromadné přepravy
6.     volejte tísňovou linku 112

 

 

Co dělat v případě vichřice
_________________________________________________________________________
V případě, že meteorologové vydají varování na extrémně silný vítr,je dobré být připraven, připomínají hasiči. Vydali proto k využití pár rad pro občany, co při silném větru dělat.
 • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (například květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
 • Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.
 • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
 • Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
 • Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních. Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem. Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly,schopnosti a možnosti. Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. Pokud je lidský život, zdraví popřípadě majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

 

Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti

________________________________________________________________________

                                    

Práškový hasicí přístroj

Typ PR1e
Přístroje tvoří ocelová nádoba naplněná 1 kg hasicího prášku Furex ABC 40 pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný ve ventilu.
 
PR1e
Množství náplně: 1 kg
Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C
Doba činnosti: 7 s
Celková hmotnost: 2,5 kg
Rozměry: průměr 87 mm
výška 315 mm
Minimální hasicí účinek: 5A / 21B / C

Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

 

Hasicí přístroj vodní

Typ V9Ti
Přístroj tvoří ocelová nádoba naplněná 9 litry nemrznoucího hasiva (směs vody a K2CO3 - potaš) pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný v tělese pákového ventilu.
 
Typ V9TNC
Provedení shodné s V9Ti – přístroj tvoří nádoba z nerezového plechu.
 

Množství náplně: 9 l
Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C
Doba činnosti: 60 s
Celková hmotnost: 18 kg
Rozměry: průměr 180 mm
výška cca 630 mm
Minimální hasicí účinek: 13A
Pozor ! 
Nelze použít na hašení zařízení pod elektrickým proudem.

 

Hasicí přístroj pěnový
(přístroje na bázi vody)

Typ VP6TNC/P
Přístroj tvoří nádoba z nerezového plechu naplněná 6 litry hasiva (směs vody a pěnidla – 3% AFFF) pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný v tělese pákového ventilu. Na dně nádoby je přístroj vybaven plastovou patkou, která zajišťuje vyšší stabilitu stojícího přístroje a umožňuje vhodné uložení hadice.
Množství náplně: 6 l
Teplotní funkční rozsah: 0 až +60 °C
Doba činnosti: 12 s
Celková hmotnost: 10 kg
Rozměry: průměr 150 mm
výška cca 570 mm
Minimální hasicí účinek: 8A/113B
UPOZORNĚNÍ:
nepoužívat k hašení elektrických zařízení pod napětím.

 

Hasicí přístroje CO2
Typ S2KTe
Přístroj tvoří ocelová tlaková nádoba naplněná 2 kg CO2 uzavřená pákovým ventilem s pojistným zařízením.
 
Množství náplně:          
2 kg
Teplotní funkční rozsah:
            -20 až +60 °C
Doba činnosti:  
9 s
Celková hmotnost:        
7 kg
Rozměry:                    
průměr 105 mm
výška 395 mm
Minimální hasicí účinek:
            21B, C
Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

Typ S5KTe
Přístroj tvoří ocelová tlaková nádoba naplněná 5 kg CO2 uzavřená pákovým ventilem s pojistným zařízením.
 
Množství náplně:          
5 kg
Teplotní funkční rozsah:
            -20 až +60 °C
Doba činnosti:  
35 s
Celková hmotnost:        
16 kg
Rozměry:                    
průměr 137 mm
výška cca 710 mm
Minimální hasicí účinek:
55B, C
Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

 

POJÍZDNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

 

Hasicí přístroj pojízdný práškový
 
Typ P50Te
 
Hasicí přístroj tvoří ocelová tlaková nádoba naplněná hasicím práškem Furex ABC 40 pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Provozní tlak nám trvale ukazuje manometr našroubovaný do těla ventilu. Přístroj je vybaven 5 m hadicí a proudnicí umožňující přerušení dodávky hasiva.

Množství náplně: 50 kg
Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C
Doba činnosti: 60 s
Celková hmotnost: 78 kg
Rozměry: 500 x 750 mm 
výška 1075 mm
Minimální hasicí účinek : A/IIIB/C
(dle EN 1866)
Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

hasicí přístroje do domácnosti patří - pořídit si je se vyplatí, říkají hasiči.
Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž například začne hořet skříň nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek.

I když ani po nabytí účinnosti nové vyhlášky číslo 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nebude vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti (nově jen pro nové rodinné domy), hasiči na základě svých bohatých zkušeností jejich pořízení velmi doporučují.
Stejně jako u "hlásičů požáru," také u hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.
Povinnost vybavit stávající objekty přenosnými hasicími přístroji stanoví paragraf pět odstavec jedna písmeno a) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi uvedenými v ustanovení paragrafu dva vyhlášky číslo 246/2001 Sb. V prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 metrů čtverečních půdorysné plochy podlaží objektu.
Vyhláška číslo 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, pak v příloze číslo čtyři přináší zpřesnění a konkrétně stanoví umístění, množství a druhy hasicích přístrojů, které je nutné mít v nově postavených rodinných domech, bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a v prodejních stáncích.
Podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb. musejí být všechny rodinné domy schválené po 1. červenci 2008 povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A (údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje). Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopnosti 34 A (tedy na požáry pevných látek) musí být schopen uhasit požár dřevěné hranice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4 metru.
"Hašení při zkoušce začíná po osmi minutách po zapálení hořlavé kapaliny umístěné na hranici. Pokud vlastníte starší ale stále funkční hasicí přístroj, který nemá na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost, stačí nahlédnout do přílohy číslo čtyři vyhlášky číslo 23/2008, kde je převodní tabulka. V ní lze zjistit, zda daný hasicí přístroj splňuje minimální požadavky dané vyhláškou,"
upozorňuje mluvčí hasičů Petr Kopáček.
Vyhláška číslo 23/2008 Sb. sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C).
Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.
Hasicí přístroj s hasicí schopností 34 A (povinný pro nové rodinné domy) lze pořídit již od 700 korun. Záleží ale na každém, jak vysokou míru bezpečnosti si chce zajistit pro sebe a své blízké a zda si tedy domácnost nevybaví také dalšími, třeba i nákladnějšími, prostředky v oblasti požární ochrany.
Hasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný.
"Logicky nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži). Je to nutné zejména v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami. Jestliže ponecháte přístroj někde zapadlý v komoře, nemuseli jste si ho vůbec kupovat,"
připomíná Kopáček.
Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 metru nad podlahou. Hasicí přístroje můžete umístit i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu (například řetízkem nebo podstavcem). Podmínky umístění hasicích přístrojů v objektu stanoví paragraf tři vyhlášky číslo 246/2001 Sb., o požární prevenci.