Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktický výcvik

Ve středu 1.10.2008 se členové zásahové jednotky zúčastnily pravidelného  školení,dle ročního plánu školení vypracovaného  velitelem. Součásti školení byl praktický výcvik , obsluha a údržba přenosné motorové stříkačky PS 12 a používání nadstavce k podzemnímu hydrantu.

ObrazekObrazekObrazekObrazek

 

 

 

 

Odborná příprava velitelů JSDH obcí – kategorie JPO V

Ve dnech 21.- 22. 11.2008, se v budově stanice HZS MSK v Bílovci, konala odborná příprava velitelů JSDH zařazených do kategorie JPO V. Náplní odborné přípravy byl mimo jiného i specializační kurz : ,,Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana“, účastníci kurzu získaly potvrzení o absolvování tohoto kurzu.

 

Odborná příprava strojníků

Dne 29.a 30. 11.2008, se uskutečnila odborná příprava strojníků,v ústřední hasičské škole v Janských koupelích v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Tohoto školení se zúčastnily dva členové naší zásahové jednotky, Gregor Věroslav a Schindler Petr. Oba dva jmenovaní završily,tento kurz ústní a písemnou závěrečnou zkouškou a získaly osvědčení strojník JSDH.

ilustrační foto:

Ústřední hasičšká škola v Jánských Koupelích     http://www.sdhradvanice.cz/11.%20Odborna%20priprava/2007/2007.03.23.vycvik%20janky/IMG_0013.JPG

 

Školení,zhodnocení a ukončení zásahového a výcvikového roku.
V pátek 12.12.2008.se uskutečnilo,podle plánu školení na rok 2008,závěrečné přezkoušení a vyhodnocení odborné přípravy a výcvikového roku.Byli znovu probraná některá témata, v kterých si školení hasiči nebyli jistí.Dále velitel předal důležité informace a novinky, které se nashromáždily od posledního školení. Podle testu vypracovaným velitelem a zaměřeným na naší jednotku bylo ukončeno školení za tento rok. Po vypracování závěrečného testu a oficiálním vyhodnocením,se dále diskutovalo o plánech na nadcházející rok při kterém se podávalo vychlazené a orosené pivo,aby nám nevysychalo při této debatě v krku.ObrazekObrazekObrazekObrazek 

 

 

 

 

Praktický vícvyk - Funek

V Sobotu 27.12. se pět členů zásahového družstva, účastnilo praktického výcviku,který se konal v hasičské zbrojnici ve Fulneku. Při tomto výcviku si hasiči vyzkoušely,pohyb   v neznámém a zatemněném prostředí, (imitace stísněných prostor bez přístupu světla,do kterých se hasiči při zásazích mohou dostat).Dále pro ně byla připravena, trať na ověření jejich  fyzické zdatnosti,( zmenšená napodobenina soutěží, Železný hasič a podobných, kde si mnozí soutěžící sáhnou až na dno svých sil).Kromě naší jednotky,a domácí JSDH Fulnek,se tohoto výcviku zúčastnili,také JSDH Suchdol nad Odrou, Jerlochovice a Lukavec.Velké uznání,patří fulneckým hasičům,za dobře připravenou výcvikovou trať.  Obrazek          Obrazek                                    Obrazek                           Obrazek